figure class=”wp-block-image”>

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming dient iedere deelnemer zich te commiteren aan de volgende privacyregels:
Door inschrijving voor het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi geeft de deelnemer toestemming:
* dat de organisatie van het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi de naam, geslacht, rating, FIDE ID, KNSB ID, uitslagen, stand en partijen van de deelnemer vermeldt op de website van het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi;
* dat de organisatie van het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi de naam, rating, FIDE ID, KNSB ID en uitslagen van de deelnemer doorgeeft aan de KNSB ten behoeve van ratingverwerking door KNSB en FIDE.
* dat de organisatie van het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi emailadres, telefoonnummer en adres van de deelnemer registreert ten behoeve van communicatie met de deelnemer en het verstrekken van informatie over het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi;
* dat de organisatie van het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi foto’s van de deelnemer op de website van het Amsterdam Science Park Schaaktoernooi publiceert en het fotografen toestaat om foto’s te nemen tijdens het schaaktoernooi;